PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Česká   pošta, s.p. se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na www.balikovna.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Stránka obsahuje PDF formulář, který je možné zobrazit v některých webových prohlížečích nebo například za pomocí programů Acrobat Reader. Umístění tohoto PDF formuláře je dočasné.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 6. 2020. Prohlášení bylo vypracováno metodou vlastního posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě nalezení problémů z hlediska souladu s přístupností těchto webových stránek, nás kontaktujte:

Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/2
Praha 1

Korespondenční adresa:
Poštovní přihrádka 99
225 99 Praha 025

Tel: 800 104 410
E-mail: pristupnost@cpost.cz

Postupy pro prosazování práva

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz